phòng tư pháp

UBND quận Hai Bà Trưng họp triển khai công tác Tư pháp năm 2019
Ngày đăng 16/01/2019 | 17:19  | View count: 970

Sáng ngày 16/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Ông Cáp Sĩ Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cán bộ, công chức phòng Tư pháp quận, các Phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp phường.

       Sáng  ngày 16/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Ông Cáp Sĩ Phong- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các cán bộ, công chức phòng Tư pháp quận, các Phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp phường.

       Năm 2018, công tác Tư pháp từ quận đến các phường đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra đúng theo kế hoạch trong công tác xây dựng văn bản. Phòng Tư pháp đã tham mưu kịp thời cho UBND Quận ban hành, triển khai các Chương trình, Kế hoạch. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác Tư pháp trên địa bàn quận được Sở Tư pháp đánh giá tốt, tránh được những bức xúc của người dân. UBND quận Hai Bà Trưng đã khen thưởng cho 40 tập thể, 80 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; 20 tập thể và 65 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND Thành phố Hà Nội cũng khen thưởng cho 01 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luạt, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước.

       Ông Cáp Sĩ Phong đã chỉ đạo các công chức Tư pháp tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được và quan tâm hơn nữa công tác quản lý hành chính, nhất là đội ngũ làm công tác Tư pháp, Hộ tịch ở cơ sở, phải năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc, trong quá trình xử lý công việc phải kịp thời, đảm bảo đúng luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân góp phần khẳng định vị thế ngành tư pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, trật tự  trên địa bàn.

                                                                                                                 Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp Quận