PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 29/03/2022 | 10:48  | Lượt xem: 674
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/09/2020 | 02:31  | Lượt xem: 3376
Thông tin lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 1586
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG     Số:      /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...