Hoạt động Đảng

Ban Chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tổ chức họp đánh giá kết quả công tác quý I năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.
Ngày đăng 17/04/2018 | 09:25  | View count: 326

Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác quý I năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Chủ tịch HĐND Quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

          Trong quý I năm 2018, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận đã được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt đối với những vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được UBND quận quan tâm, chỉ đạo giải quyết. Số vụ việc phức tạp tồn đọng trên địa bàn từ 6 vụ giảm còn 2 vụ. Các đơn thư cấp trên chuyển về đã được giải quyết triệt để. Số đơn thư khiếu nại phát sinh trong năm 2017 đã quan tâm chỉ đạo giải quyết được 03 đơn/04 đơn, số đơn kiến nghị phản ảnh phát sinh trong năm 2017 giảm từ 51 vụ còn 22 vụ. Công tác hòa giải ở cở sở trên địa bàn quận cơ bản hoạt động có hiệu quả, số lượng vụ việc hòa giải thành đạt tỉ lệ cao (80%), việc chi kinh phí cho công tác hòa giải được quan tâm và thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đất đai, chính sách giải phóng mặt bằng cho cán bộ, công chức và nhân dân được quan tâm thực hiện.

           Kết luận tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận – Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: trong thời gian tới, địa bàn Quận sẽ triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, tập trung là giải phóng mặt bằng, mở rộng đường Vành đai II, sẽ tiềm ẩn và nảy sinh nhiều phức tạp về an ninh trật tự và phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và việc trả lời đơn thư của công dân, quan tâm đối thoại giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh còn tồn đọng đảm bảo giải quyết hết thẩm quyền.Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị để tồn đọng nhiều đơn thư, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo khi đã có chỉ đạo, đôn đốc nhưng không có chuyển biến.  Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường truyền truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; thực hiện thống nhất chế độ chính sách về công tác hòa giải trên toàn địa bàn Quận. Phát huy hơn nữa vai trò của của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay khi mới phát sinh.

           Ban Chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng được thành lập theo quyết định số 1682-QĐ/QU ngày 12/6/2017 của Quận ủy Hai Bà Trưng với nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Quận ủy trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân

Phạm Minh Nga - VP Quận Ủy

tin tức sự kiện