Hoạt động Đảng

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô, xây dựng quận Hai bà Trưng phát triển toàn diện, vững chắc và hướng tới mục tiêu văn minh, giàu đẹp.
Ngày đăng 24/04/2018 | 09:38  | View count: 312

Sáng ngày 23/4/2018, Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội về dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó trưởng Ban Tổ chức thành ủy; đồng chí Trần Xuân Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh thành phố cũng như cấp cơ sở đều phải thường xuyên giải quyết khối lượng công việc không chỉ lớn về mặt qui mô, mà còn phải giải quyết nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp phát sinh, nhiều vấn đề mới so với dự báo đầu nhiệm kỳ, song Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, tình hình thực tế; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận kết thành một khối cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ các giải pháp và có kết quả những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXV đề ra. Kết quả nổi bật là:

(1) Đến nay, trong 25 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa 25 đề ra cho cả nhiệm kỳ, đã có 04 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức; hầu hết các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt so với mục tiêu trung bình 5 năm. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng; tỷ trọng dịch vụ, thương mại chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế (69%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2017 bình quân là 13,7%/năm; giá trị dịch vụ, thương mại là 18,04%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn quận hàng năm đều vượt dự toán thành phố giao, bình quân 22%/năm (Thu ngân sách năm 2017 tăng 55% so với thu ngân sách thực hiện năm 2015). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện; các khu đô thị mới, trung tâm thương mại lớn, nhiều công trình giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và quản lý đô thị, tạo được những thay đổi cơ bản và rõ nét diện mạo đô thị của quận. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố và Quận trên địa bàn như: Vành đai I, Vành đai II, dự án mở rộng đường vào ngõ Chùa Liên Phái, xây dựng trường THCS Lê Ngọc Hân, Tiểu học Ngô Thì Nhậm,… Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, cầu Vượt Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, đường Dương Văn Bé, đường Trần Đại Nghĩa, hệ thống thoát nước giai đoạn II,…

 

(2) Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quận đã quan tâm đầu tư, xây mới các thiết chế văn hóa, tích cực triển khai nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng và triển khai tích cực. Nhiều cơ sở giáo dục được xây mới, nâng cấp (xây dựng mới 5 trường học; đầu tư xây dựng thêm 10 trường học đạt chuẩn quốc gia); đầu tư xây dựng Trạm y tế phường Phạm Đình Hổ đạt chuẩn quốc gia (đảm bảo 20/20 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia). Các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; công tác y tế, chăm sức sức khoẻ nhân dân; đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm; thực hiện chính sách, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được chăm lo và đạt nhiều kết quả. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, bảo đảm kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp ủy từ Quận tới cơ sở đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; rà soát các tổ chức cơ sở đảng có những vấn đề tiềm ẩn phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chú trọng đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Hệ thống chính trị của Quận thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng của Quận luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, quan trọng với phương châm xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức; điều này đã được các cấp uỷ đảng của Quận triển khai đồng bộ, toàn diện. Đảng bộ quận đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Luôn nhận thức rõ việc “Lấy dân làm gốc” trong mọi hoạt động điều hành của Đảng và chính quyền các cấp. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai và đạt được chuyển biến quan trọng về cả ý thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền Quận, phường từng bước được nâng lên với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả”. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện các mục tiêu xây dựng phát triển quận Hai Bà Trưng, góp phần tích cực vào thành quả chung xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã phân tích, đánh giá làm rõ hơn những kết quả đạt được của Đảng bộ quận trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, cũng như việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Thường vụ Quận ủy và sự nghiêm túc của Quận Hai Bà Trưng trong việc chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết của Đảng bộ Quận. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, dù có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế quận phát triển nhanh và khá vững chắc, xứng đáng với vai trò là quận trung tâm của Thủ đô. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng,... trên địa bàn quận cũng có những chuyển biến tích cực. 04/25 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khoá XXV đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đều thuộc về lĩnh vực văn hoá - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Quận ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; từ đó tạo sự lan tỏa tới ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đồng tình với báo cáo của Quận và nhấn mạnh: Quận ủy Hai Bà Trưng cần phải tiếp tục đề cao tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ rõ những mặt yếu kém trong tổ chức thực hiện công việc, từ đó đề ra các biệp pháp, giải pháp, cách thức chỉ đạo sâu sát để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận đã đề ra trong cả nhiệm kỳ. Rất chú ý, bằng mọi giá Quận phải chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng an ninh tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Thực hành dân chủ trong Đảng và tạo sự lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã Quyết định khen thưởng 06 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 03 năm liền; khen thường 04 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

tin tức sự kiện