Hoạt động Đảng

Quận Hai Bà Trưng quán triệt và triển khai Quy định mới về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận hàng tháng
Ngày đăng 28/06/2018 | 13:14  | View count: 596

Chiều ngày 26/6/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 2460-QĐ/QU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Quận.

          Chủ trị Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận; Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 20 phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận.

         Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã quán triệt, triển khai Quyết định số 2460-QĐ/QU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Quận và được thống nhất triển khai thực hiện từ ngày 01-7-2018. Theo đó, việc thực hiện quy định này sẽ khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh: Việc ban hành và triển khai Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Quận được cụ thể hóa theo Quy định của Thành phố. Đồng chí chỉ đạo, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức căn cứ quy định khung của Ban Thường vụ Quận ủy và đặc điểm, tình hình cụ thể của mình để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, vừa bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, yêu cầu, tiêu chí đề ra, vừa phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành phải tập trung chuẩn bị để từ ngày 01-7-2018, thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị Quận./.

                                                                                           Trịnh Xuân Cường - Phó Văn phòng Quận ủy

tin tức sự kiện