Hoạt động Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày đăng 10/07/2018 | 09:05  | View count: 159

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/QU, ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 04/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng, Quận ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) (lớp 2) dành cho cán bộ chủ chốt của Quận và cơ sở, báo cáo viên, tổ dư luận xã hội quận.

          Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng Lý luận chính trị Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

                             

           Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc tiến hành quán triệt, học tập tại đơn vị mình, chọn các nội dung có liên quan trực tiếp đến đơn vị để xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ quận. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trần Vũ Tú Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

tin tức sự kiện