Hoạt động Đảng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
Ngày đăng 12/07/2018 | 15:35  | View count: 289

Sáng ngày 12/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 18 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận.

Tới dự hội nghị có đồng chí Đường Hoài Nam - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Tô Thiên Nga – Phó Trưởng phòng theo dõi các cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Thành ủy.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra - giám sát của Đảng bộ quận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông qua các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26, 27, 28 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Đình Nguyên - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau các phần báo cáo, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã điều hành phần thảo luận.

1. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018:

Sáu tháng đầu năm 2018, quận Hai Bà Trưng đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả tích cực và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác:

- Kinh tế tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 11,05% so với cùng kỳ; giá trị thương mại dịch vụ ước tăng 17% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 52% dự toán; tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2017.

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục - đào tạo có bước phát triển tốt; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt hơn những vấn đề dân sinh bức xúc; tổ chức cho Nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, tiết kiệm, an toàn; công tác lễ hội được quản lý tốt hơn, có nhiều chuyển biến tích cực.

- Xây dựng, quản lý đô thị được tăng cường; hè phố, lòng đường được đầu tư, cải tạo khang trang, sạch đẹp hơn; vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện; quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào nền nếp.

- Công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường giữ vững; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quan tâm chỉ đạo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường.

- Cùng với việc duy trì nền nếp và có sự chuyển biến tiến bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; trong 6 tháng đầu năm, Quận ủy và các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn: Đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; sớm ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy và kịp thời chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII trong toàn Đảng bộ quận; triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 25 Đảng bộ quận; ban hành Quy định về khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị quận;…

- Quận ủy và các cấp ủy đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở; rà soát các tổ chức cơ sở đảng có những vấn đề tiềm ẩn phức tạp để chỉ đạo giải quyết kịp thời; chú trọng đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phường, các phòng, ngành giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quận được nâng lên một bước.

- Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề dư luận quan tâm như quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị; quản lý trật tự xây dựng; phòng cháy chữa cháy, thực hiện văn hóa ứng xử,... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận, các hoạt động nhân ái, nghĩa tình, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân Quận.

* Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế như:

- Trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tuy có nhiều cố gắng và chuyển biến nhưng ở một số địa bàn các phường có vi phạm chưa được xử lý triệt để, vẫn còn tình trạng trông giữ phương tiện giao thông sai quy định và vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh;

- Công tác GPMB, đầu tư XDCB còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB;

- Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng nhưng vẫn còn yếu và thiếu, nhất là các phường phía nam;

- Yêu cầu ngày càng cao hơn của công tác cải cách hành chính đòi hỏi ở đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi nhiệm vụ.

2. Về sửa đổi Quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV:

Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVI và căn cứ yêu cầu thực tiễn của Đảng bộ quận, Quận ủy đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy khóa 25 trên cơ sở kế thừa và phát huy ưu điểm những nội dung còn phù hợp của Quy chế làm việc ban hành theo Quyết định 703; khắc phục một số bất cập và bổ sung những nội dung mới để bảo đảm phù hợp với các quy định mới có liên quan của Trung ương, Thành ủy, tình hình thực tiễn của Quận và phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể.  Việc tiến hành các bước rà soát, sửa đổi, bổ sung bảo đảm bài bản, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ; trong đó đặc biệt quan tâm xác định rõ thẩm quyền của BCH Đảng bộ, việc ủy quyền, phân công, phân cấp; tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy, cá nhân các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy viên. 

3. Về các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Quận ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Ban Chấp hành Đảng bộ quận cơ bản nhất trí với 3 dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26 của Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Quận ủy xác định đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Theo đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của quận có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận, trong điều kiện hội nhập và cách mạng 4.0; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo, tạo tiền đề và động lực phát triển, phấn đấu xây dựng quận nhà phát triển toàn diện, bền vững. Để hoàn thành được mục tiêu trong dự thảo kế hoạch của Quận ủy đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động; quyết tâm chính trị cao, sự đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở theo phương châm “Kế hoạch 1, nhiệm vụ giải pháp 10 và thực hiện 20”. 

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị , đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh :

Thứ nhất , các cấp, các ngành tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Quận để có giải pháp cụ thể tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; những chỉ tiêu mới đạt kết quả thấp hoặc dự báo khó khăn như: Tiến độ đầu tư các công trình xây dựng; giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý trật tự văn minh đô thị; xử lý các vi phạm trật tự xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác phát triển đảng viên,...

Thứ hai , Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, chống thất thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2018.

- Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tập trung, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, nhất là các khó khăn chủ quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiển độ đầu tư và giải ngân vôn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để chủ động chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, xây dựng và cải tạo các trường học, phòng khám đa khoa và trạm y tế; trụ sở làm việc các phường; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa bàn dân cư,…

-  Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng chống cháy, nổ, đặc biệt tại các chung cư và nơi tập trung đông người, vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trật tự và mỹ quan đô thị, lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường...

- Đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 4 phường; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trên địa bàn. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống tụ tập biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. 

Thứ ba , tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, hiệu quả và thực chất; trong đó, phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình cơ sở; định hướng kịp thời và đúng đắn tư tưởng, dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở và ngay từ khi mới phát sinh. 

Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở và các chi bộ. Thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; chú trọng công tác nội chính; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, còn có những vấn đề phức tạp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở; đối thoại với nhân dân nhất là khi có các vấn đề bức xúc dân sinh.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, hoạt động của cả hệ thống chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2018. Củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của Quận trong năm 2018./.

 

tin tức sự kiện