Hoạt động Đảng

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)
Ngày đăng 07/08/2018 | 17:07  | View count: 153

Cách đây 88 năm, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 01/8 là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (hiện nay là ngành Tuyên giáo của Đảng).

       Cách đây 88 năm, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 01/8 là ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (hiện nay là ngành Tuyên giáo của Đảng).

        Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống, Ban Tuyên giáo Quận ủy được đón nhận nhiều tình cảm của các đồng chí trong Tthường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận, các đơn vị, phòng, ngành trong Quận đến chia vui,       động viên. 

       Trải qua chặng đường dài hoạt động, công tác tuyên giáo luôn được Đảng ta coi là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Tự hào cùng đội ngũ làm công tác tuyên giáo nói chung, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng luôn làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị khác được giao, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trong sạch – vững mạnh.

                                                                                                      Tạ Thị Thanh Tâm- Ban Tuyên giáo Quận ủy

 

tin tức sự kiện