Hoạt động Đảng

Hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp Quận tháng 01 năm 2019
Ngày đăng 14/01/2019 | 11:10  | View count: 1832

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 19/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hướng dẫn số 08-HD/QU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 11/01/2019, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019 học tập chuyên đề năm 2019.

       Tới dự hội nghị có 196 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; thường trực HĐND Quận; lãnh đạo UBND Quận; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận; trưởng, phó các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc Quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ, báo cáo viên cấp cơ sở Đảng bộ 20 phường; Bí thư (hoặc Phó Bí thư), báo cáo viên cấp cơ sở các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; thành viên tổ Dư luận xã hội Quận; báo cáo viên cấp Quận; cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận.

       Hội nghị đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo – Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với đó là những mẩu chuyện cảm động, sâu sắc về Bác; những lời dạy chí lý mà chân tình lúc sinh thời Bác dành cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

       Những thông tin cung cấp tại hội nghị là nguồn tư liệu quan trọng, thiết thực phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

                                                                                                                         Trần Vũ Tú Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy

tin tức sự kiện