Hoạt động Đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức phát động phong trào thi đua trong các cơ quan nội chính và Đảng ủy 20 phường
Ngày đăng 04/03/2019 | 17:05  | View count: 3495

Chiều 01/3/2019, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và phát động phong trào thi đua trong các cơ quan nội chính, Đảng ủy 20 phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam đã nhấn mạnh cần tập trung làm tốt  công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đảng ủy và chính quyền các cấp cần nắm chắc tình hình, giải quyết bài bản, linh hoạt những vấn đề phát sinh, ngay từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc việc, nắm chắc địa bàn, chỉ đạo phân công nhiệm vụ theo hướng 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả). Yêu cầu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hơn nữa để có những tham mưu chính xác, kịp thời với cấp ủy về những giải pháp chủ động trong mọi tình huống. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quan tâm đối thoại, vận động, hòa giải, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong việc chỉ đạo giải quyết tại cơ sở. Đặc biệt quan tâm giải quyết triệt để các đơn thư phát sinh liên quan đến công tác Đại hội Đảng các cấp.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam cũng triển khai và phát động phong trào thi đua năm 2019 trong các cơ quan nội chính, Đảng ủy 20 phường thuộc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của ngành Nội chính Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong phong trào thi đua về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng,toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nội chính, Đảng ủy 20 phường thuộc Đảng bộ Quận quyết tâm nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Các đơn vị tiếp tục hưởng ứng chủ đề phong trào thi đua trong ngành nội chính Đảng bộ Thành phố năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng”.

Phạm Thị Minh Nga -Văn phòng Quận ủy

 

tin tức sự kiện