Hoạt động Đảng

Đảng bộ phường Bạch Mai tham gia học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 25/03/2019 | 15:02  | View count: 2560

Sáng ngày 17/3/2019, Đảng bộ phường Bạch Mai đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 tới toàn thể đảng viên thuộc 14 Chi bộ phường Bạch Mai và Ban chấp hành các tổ chức Chính trị - Xã hội phường.

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU ngày 09/01/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về học tập chuyên đề năm 2019, với chủ đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 17/3/2019, Đảng bộ phường Bạch Mai đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 tới toàn thể đảng viên thuộc 14 Chi bộ phường  Bạch Mai và Ban chấp hành các tổ chức Chính trị - Xã hội phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - chuyên viên, giảng viên cao cấp, trưởng phòng lý luận chính trị và lịch sử Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trực tiếp quán triệt các nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.

Theo đó, trước hết, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân; Người căn dặn 6 điều nên làm với dân và 6 điều không nên làm với dân. Thứ ba, phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh có cách giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người.

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Trong bối cảnh đó, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vũ Mai Hương-CB VHTT

 

tin tức sự kiện