Hoạt động Đảng

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
Ngày đăng 06/05/2019 | 10:07  | View count: 2385

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

Công văn số 304-CV/BTGQU ngày 04/5/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)

Công văn số 1846-CV/BTGQU ngày 25/4/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

(Xem chi tiết tại đây)

tin tức sự kiện