Hoạt động Đảng

Hội nghị báo cáo viên định kỳ cấp Quận tháng 6 năm 2019
Ngày đăng 20/06/2019 | 16:31  | View count: 73

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6, đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng Lý luận chính trị Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự và truyền đạt tại hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự và chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận. Thành phần đại biểu tham gia gồm 210 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận; thường trực HĐND quận; lãnh đạo UBND quận; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo phòng, ngành, đơn vị trực thuộc Quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, báo cáo viên cấp cơ sở đảng bộ 20 phường; lãnh đạo Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; báo cáo viên cấp Quận; cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận.

Đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng Lý luận chính trị Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự và truyền đạt tại hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Ngọc thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt Thông báo kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Hội nghị báo cáo viên tháng 6 cung cấp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, báo cáo viên của Quận những thông tin chính thống, những phân tích sâu sắc về quan điểm, đường lối của Đảng tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) cũng như Thông báo Kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị. Đây là nguồn thông tin quan trọng, hữu ích để Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng triển khai tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Vũ Tú Anh - Ban Tuyên giáo Quận ủy

tin tức sự kiện