Hoạt động Đảng

Quận Hai Bà Trưng tuyên truyền chính sách dân số trong hệ thống tuyên giáo
Ngày đăng 28/06/2019 | 17:09  | View count: 59

Thực hiện kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2019; Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông các văn bản chính sách về công tác dân số năm 2019, sáng ngày 28/6/2019, Trung tâm Y tế quận phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức tuyên truyền các văn bản chính sách DS-KHHGĐ đối với đội ngũ báo cáo viên thuộc hệ thống tuyên giáo.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Tân - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế, báo cáo viên; các đồng chí trưởng, phó các ban Đảng, hội đoàn thể trực thuộc quận cùng hơn báo cáo viên các tổ chức cơ sở đảng; bí thư chi bộ địa bàn dân cư 20 phường trên địa bàn quận.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên trình bày thành tựu công tác DS-KHHGĐ của đất nước đạt được suốt 58 năm qua, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu nghị quyết đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh; dân số có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ vẫn còn hạn chế. Mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng; chưa có giải pháp đồng bộ phát huy lợi thế của thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Chỉ số phát triển con người (HDI) còn thấp; tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao; tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước; phân bố dân số, quản lý nhập cư, di dân còn nhiều bất cập. Tổ chức bộ máy thiếu ổn định; nguồn lực đầu tư cho dân số, kế hoạch hóa gia đình còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu.

Báo cáo viên nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Đảng về công tác dân số được thể hiện cụ thể trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Không khí buổi truyền thông diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở, hứa hẹn một năm nhiều thành công trong công tác Dân số - KHHGĐ của quận.

Nguyễn Hoàng Yến - Trung tâm Y tế quận

tin tức sự kiện