Hoạt động Đảng

Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" (16/7/1999-16/7/2019)
Ngày đăng 02/07/2019 | 09:08  | View count: 62

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hia Bà Trưng hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" (16/7/1999-16/7/2019)

Hướng dẫn số 55-HD/BTGQU ngày 25/6/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)

tin tức sự kiện