Hoạt động Đảng

Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI
Ngày đăng 17/07/2019 | 09:15  | View count: 85

Ngày 15/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 22 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận. Tới dự hội nghị có đồng chí đồng chí Mạch Tùng Lâm - Ủy viên UBKT Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ II; đồng chí Phạm Thị Thu Hạnh - Chuyên viên phòng Quận, huyện, thị - Ban Tổ chức Thành ủy.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV; đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch LĐLĐ và Bí thư Đoàn Thanh niên Quận; các đồng chí trưởng  phòng, ban, ngành Quận; bí thư Đảng uỷ 20 phường; phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và Ủy viên UBKT Quận uỷ.

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Quận uỷ; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND Quận; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ Quận; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện một số nội dung liên quan tới công tác cán bộ.

Tại phiên họp buổi sáng, hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận và đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy trình bày dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sau các phần báo cáo, đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận điều hành phần thảo luận.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ khẳng định: Thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, tích cực của các cấp chính quyền; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn quận, 6 tháng đầu năm 2019, quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, nổi bật là:

(1) Kinh tế tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 14,43% ; giá trị dịch vụ thương mại ước tăng 19% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đạt 58% dự toán; tăng gần 1,7 lần so với 6 tháng đầu năm 2018 (6.527,804 tỷ/3.908,448 tỷ đồng).

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo có bước phát triển tốt; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt hơn những vấn đề dân sinh bức xúc; tổ chức cho nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết.

- Quận chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ quản lý, quy hoạch, xây dựng đô thị, chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện sai quy định. Vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện; quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào nền nếp.

- Công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn được tăng cường. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tốt; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% kế hoạch giao; chỉ đạo 04 phường diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường.

(2) Cùng với việc duy trì nền nếp và có sự chuyển biến tiến bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; trong 6 tháng đầu năm, Quận ủy và các cấp ủy tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn: Ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; sớm ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy và kịp thời chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9, 10 khóa XII trong toàn Đảng bộ quận.

- Quận đã sớm chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 26 Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc đã thành lập và triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo việc tiến hành xây dựng dự thảo Đề cương văn kiện Đại hội; tổng kết các chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy.

Quận ủy và các cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nội dung Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và đạt nhiều kết quả; góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Công tác đánh giá cán bộ được duy trì nền nếp theo hướng đa chiều, sát thực ở tất cả các cấp trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, có đổi mới; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thường xuyên tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở. Quan tâm, chỉ đạo các phường, các phòng, ngành giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quận được nâng lên một bước.

- Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường (chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đã vươn lên xếp thứ 6/30 quận huyện, tăng 01 bậc so với năm 2017). Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả, thiết thực; các phong trào thi đua, các hoạt động nhân ái, nghĩa tình, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong toàn Quận.

Cũng trong buổi sáng, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã thực hiện một số nội dung liên quan tới công tác cán bộ. Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để phân công chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy trình bày Đề án kiện toàn Ủy viên viên UBKT Quận ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên UBKT Quận ủy khóa XXV. Với sự tín nhiêm cao của Ban Chấp hành, đồng chí Phùng Bích Nga - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy đã được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy với số phiếu 35/35/39 = 89,74%; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Quận ủy viên, Chánh Thanh tra Quận và đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Chuyên viên UBKT Quận đã được bầu làm Ủy viên UBKT Quận ủy với số phiếu 35/35/39 = 89,74%.

Trong phiên họp buổi chiều, Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Bích Nga - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy trình bày Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện về việc xem xét thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVI; đồng chí Trần Quyết Thắng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau các phần báo cáo, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã điều hành phần thảo luận.

Về cơ bản, Hội nghị thống nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Quận ủy chuẩn bị trình Ban Chấp hành. Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy; Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo công tác quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ hoàn thiện, ban hành và quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học để triển khai thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XXVI Đảng bộ quận: Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi, trí tuệ, sâu sắc vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội 26 Đảng bộ Quận. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy, Tiểu ban văn kiện Đại hội sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành và các đại biểu để hoàn thiện đề cương; trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XXVI Đảng bộ Quận. Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá trung thực, khách quan, nhấn mạnh, làm nổi bật kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thống nhất giữ nguyên 02 phương án chủ đề Đại hội và phương châm Đại hội để tiếp tục xin ý kiến. Quá trình xây dựng văn kiện sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, kế thừa kinh nghiệm các Đại hội trước của Đảng bộ Quận và tình hình thực tiễn của Quận; cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp trí thức và nhân dân Quận Hai Bà Trưng.

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị , đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh :

Thứ nhất, căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ Quận bảo đảm yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.  Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị cho công tác Đại hội cần hết sức chú ý công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định. Công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XXVI Đảng bộ Quận cần chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức và nhân dân bảo đảm chất lượng, tiến độ, chú trọng đánh giá, dự báo sát tình hình; trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi, có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Quận trong giai đoạn tới.

Thứ hai, tăng cường, chủ động trong công tác dự báo, nắm chắc tình hình, đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; quan tâm giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Càng gần đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn”, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp, các ngành từ Quận đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường kiểm tra, giám sát; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hằng tháng, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm, đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu của năm 2019, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, đặc biệt là công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Chủ động đề xuất Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố và Quận trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý trật tự văn minh đô thị, kiên quyết xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định; đẩy nhanh tiến độ xử lý chợ cóc, chợ tạm; tập trung xử lý triệt để các vi phạm về trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới

- Quan tâm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công, thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững. Chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Thứ năm, trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố, tiếp tục làm tốt việc sắp xếp tổ dân phố theo Đề án 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sau sắp xếp sớm ổn định để chuẩn bị cho công tác Đại hội các chi bộ. Quan tâm tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyển dụng, thi tuyển viên chức giáo dục đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ sáu, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận và chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XXVI Đảng bộ quận, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng

tin tức sự kiện