Hoạt động Đảng

Đảng ủy phường Cầu Dền học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
Ngày đăng 25/07/2019 | 16:24  | View count: 73

Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy, ngày 23/7/2019, Đảng ủy phường Cầu Dền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và là báo cáo viên hội nghị; đồng chí Trần Thị Kim Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ  tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội và các đồng chí Đảng viên Đảng bộ phường tham dự.

Hội nghị được báo cáo viên truyền đạt, quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội.

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh 06 quan điểm định hướng cho các cấp ủy đảng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ban thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các cấp uỷ chi bộ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tại đơn vị đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

                                                                         Đảng ủy phường Cầu Dền

tin tức sự kiện