Hoạt động Đảng

Đảng bộ phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 01/08/2019 | 09:41  | View count: 62

Sáng ngày 30/7/2019, Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; trưởng đoàn thể chính trị, xã hội và 13 đồng chí bí thư chi bộ.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tới các đại biểu hội nghị, trong đó nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong tình hình đất nước đang trên đà phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển… Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đặc biệt các chi bộ trên địa bàn, cần triển khai thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng kế hoạch chuẩn bị, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, xác định thời gian hoàn thành. Chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội; công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thành Vinh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của trung ương, thành uỷ và quận ủy, bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại chi bộ đạt kết quả cao nhất, xây dựng kế hoạch thực hiện đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Vũ Mai Hương - VHTT phường Bạch Mai

tin tức sự kiện