Hoạt động Đảng

Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - Năm 2019
Ngày đăng 20/08/2019 | 09:18  | View count: 38

Ban Tuyên giáo Quận ủy hai Bà Trưng hướng dẫn Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - Năm 2019

Công văn số 337-CV/BTGQU ngày 14/8/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)

tin tức sự kiện