Hoạt động Đảng

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019)
Ngày đăng 11/09/2019 | 15:54  | View count: 46

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019)

Hướng dẫn số 57-HD/BTGQU ngày 11/9/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)

tin tức sự kiện