Hoạt động Đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2017

Ngày đăng 15/05/2017 | 11:10 AM  | View count: 143
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, đoàn thể, chính quyền năm 2017 của Ban Thường vụ Quận uỷ Hai Bà Trưng, ngày 11/5/2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận, Quận ủy...

Hội nghị giao ban Dư luận xã hội Quận Hai Bà Trưng tháng 4/2017

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:06 PM  | View count: 189
Chiều ngày 25/4/2017, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 4 năm 2017. Đồng chí Tạ Thị Thanh Tâm- phó trưởng...

Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017

Ngày đăng 27/04/2017 | 09:13 AM  | View count: 136
Sáng 4-4, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017.

Chi bộ Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng với công tác phát triển đảng viên mới.

Ngày đăng 25/04/2017 | 03:52 PM  | View count: 223
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ; được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận, ngày 21/4/2017, Chi bộ Văn phòng Quận ủy tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của chi bộ...

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 4 NĂM 2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 03:51 PM  | View count: 175
Ngày 18/4/2017, tại Nhà Văn hóa Quận, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Quận định kỳ tháng 04 năm 2017.

Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/04/2017 | 10:36 AM  | View count: 123
Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Hai Bà Trưng

Kết luận của Ban Thường Vụ Quận ủy về lãnh đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/04/2017 | 10:33 AM  | View count: 252
Kết luận của Ban Thường Vụ Quận ủy về lãnh đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/04/2017 | 08:59 AM  | View count: 121
Kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Quy chế của Ban chủ nhiệm chương trình 02 về "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 -2020"

Ngày đăng 20/04/2017 | 08:51 AM  | View count: 117
Quy chế của Ban chủ nhiệm chương trình 02 về "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC trên địa bàn quận Hai Bà...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 19/04/2017 | 09:01 AM  | View count: 303
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 19/04/2017 | 08:46 AM  | View count: 267
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng văn minh đô thị, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 09:27 AM  | View count: 231
Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng văn minh đô thị, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020

Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:52 AM  | View count: 181
Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:46 AM  | View count: 166
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác PCCC giai đoạn 2016-2020

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV

Ngày đăng 17/04/2017 | 10:30 AM  | View count: 218
Ngày 14/4/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng khóa XXV đã tiến hành Hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực công tác quý I, bàn các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hính sự trên địa bàn Quận giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 17/04/2017 | 10:01 AM  | View count: 118
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hính sự trên địa bàn Quận giai đoạn 2016-2020

Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017 khối hành chính sự nghiệp

Ngày đăng 14/04/2017 | 03:55 PM  | View count: 156
Ngày 13/4/2017, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017 khối Hành chính sự nghiệp.

Chương trình 01

Ngày đăng 14/04/2017 | 10:22 AM  | View count: 115
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viện; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng...

Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 3 năm 2017 Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 28/03/2017 | 10:04 AM  | View count: 230
Chiều ngày 22/3/2017, tại trụ sở cơ quan Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH) tháng 3 năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn...

Hội luật gia quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Luật gia cơ sở cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/03/2017 | 11:21 AM  | View count: 248
Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2017, Hội luật gia quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội Luật gia cơ sở cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng

tin tức sự kiện