phường Bạch Đằng

Lịch tiếp công dân phường Bạch Đằng

Ngày đăng 28/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 841
1. Thời gian tiếp công dân: - Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. - Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. - Cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần. - Cấp ủy,...

Quy chế làm việc UBND phường Bạch Đằng

Ngày đăng 26/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 734
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG CỘNG HÒA...

Quy chế làm việc của UBND Phường Bạch Đằng

Ngày đăng 01/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 488
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG ...

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Ngày đăng 14/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 4177
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG