phường Bạch Đằng

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG
Ngày đăng 14/03/2013 | 00:00  | View count: 4305

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Phường Bạch Đằng nằm ở phía Đông Bắc của Quận Hai Bà Trưng:

- Diện tích : 0,98 km2 

- Số hộ : 4933 hộ

- Dân số : 20462 người

- Số tổ dân phố : 47 tổ

- Số Địa bàn dân cư : 15 ĐBDC                

- Phía Bắc giáp phường Phan Chu Trinh, Phường Chương Dương Quận Hoàn Kiếm

- Phía Đông giáp phường Long Biên Quận Long Biên

- Phía Tây giáp phường Phạm Đình Hổ, phường Đống Mác Quận Hai Bà Trưng

- Phía Nam giáp phường Thanh Lương Quận Hai Bà Trưng

Với tổng diện tích 0.98 km2 được chia thành 15 địa bàn dân cư, 47 tổ dân phố. Dân cư của phường đông, thành phần đa số là công nhân, nhân dân lao động và hộ kinh doanh nhỏ thu nhập thấp đời sống còn nhiều khó khăn.

Trên địa bàn phường có 01 trường trung học cơ sở, 01 trường tiểu học,
03 trường mầm non, 06 Nhóm lớp mầm non tư thục; 07 Nhà văn hoá địa bàn dân cư.

Hệ thống chính trị của Phường được kiện toàn đầy đủ và hoạt động tốt. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội được tổ chức chặt chẽ từ phường tới các khu dân cư, tổ dân phố. Các thành viên trong hệ thống chính trị luôn là lực lượng nòng cốt trong việc lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước ở địa phương.

Trên địa bàn phường mọi tầng lớp nhân dân đều nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

II. HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

I/ Đảng ủy phường

1

Vũ Bảo Thạch

Bí thứ Đảng ủy phường

Chủ tịch HĐND phường

091.210.2903

2

Nguyễn Lê Chung

Văn phòng Đảng ủy phường

098.964.5059

II/ HĐND phường

1

Nguyễn Minh Ngọc

Phó Bí thư Đảng ủy phường

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường

091.721.1069

2

Đinh Hải Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND phường

096.885.8868

III/ UBND phường

1

Lê Bích Hằng

Phó Bí thư Đảng ủy phường

Chủ tịch UBND phường

098.999.3187

2

Đỗ Anh Phương

Phó Chủ tịch UBND phường

091.487.2891

3

Vũ Huy Khiêm

Phó Chủ tịch UBND phường

098.300.3634

4

Lê Thanh Tùng

Chỉ huy trưởng quân sự phường

098.882.3234

5

Tống Nguyên Ngọc

Trưởng Công an phường

091.220.2244

IV/ Các đoàn thể, chính trị

1

Phạm Ngọc Thạch

Chủ tịch UB MTTQ phường

097.838.0368

2

Dương Công Tám

Phó Chủ tịch UB MTTQ phường

091.285.5718

                                       Hội Cựu chiến binh phường

1

Trần Đức Lân

Chủ tịch Hội CCB phường

097.607.1887

2

Trần Duy Hòe

Phó Chủ tịch Hội CCB phường

098.312.5838

Hội Liên hiệp phụ nữ phường

1

Dương Thị Thắm

Chủ tịch Hội LHPN phường

0125.880.1818

2

Lã Thị Vân

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

091.232.4500

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường

1

Dương Thị Quỳnh Nga

Bí thư Đoàn TN phường

098.772.0005

2

Lê Hùng Sơn

Phó Bí thư Đoàn TN phường

098.328.0811

 

* Số cán bộ, công chức, HĐLĐ của phường: hiện nay có 28 người.

- Lãnh đạo UBND phường: 03

- Cán bộ Quân sự: 03

- Cán bộ Văn phòng – thống kê: 04

- Cán bộ Địa chính – xây dựng: 08

- Cán bộ Tài chính – kế toán: 04

- Cán bộ Tư pháp – hộ tịch: 03

- Cán bộ Văn hóa – xã hội: 03

III. LỊCH TIẾP DÂN CỦA UBND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG:

- Trực, tiếp công dân vào tất cả các ngày trong tuần (Trừ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật)

(Đ/c: Phạm Thị Thủy - ĐT: 0984019996 )

- Lãnh đạo UBND phường có lịch tiếp dân vào ngày thứ năm hàng tuần.

- Cán bộ phụ trách việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử Quận:

+ Đỗ Anh Phương - ĐT: 0914872891

+ Lê Đình Tuấn - ĐT: 0978272887 – zell1610@gmail.com

IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

(Có văn bản kèm theo)

V. QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

 

 
  


Số:  03/2016/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phường Bạch Đằng, ngày  01 tháng  9  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH.

Về việc phân công nhiệm vụ đối với  các thành viên

của Uỷ ban nhân dân phường Bạch Đằng

khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền dịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định của UBND Quận Hai Bà Trưng ngày 12/7/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét tình hình thực tế của phường Bạch Đằng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Uỷ ban nhân dân phường Bạch Đằng khóa 2016-2021 như sau:

1. Bà Lê Bích Hằng - Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND Quận Hai Bà Trưng về quản lý Nhà nước trên địa bàn phường Bạch Đằng.

- Phụ trách công tác: Phụ trách chung các mảng công việc của UBND phường và trực tiếp phụ trách công tác: An ninh chính trị, Quân sự, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, thuế, cải cách hành chính, tiếp dân giải quyết khiếu nại,     tố cáo.

- Lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND phường, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ, Nghị quyết của HĐND, triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND Phường, chỉ đạo hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND Phường.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác xã hội của phường.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

- Là Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường, Trưởng Ban chỉ đạo 197, trưởng ban chỉ đạo 138, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế...

- Ký các văn bản pháp quy do UBND phường ban hành.

2. Ông Vũ Huy Khiêm - Phó chủ tịch UBND Phường - Phụ trách kinh tế - đô thị, xây dựng, môi trường.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và cấp trên, trước
Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm tập thể cùng với UBND phường về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo trực tiếp và tổ chức thực hiện về lĩnh vực: Kinh tế - trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai trên địa               bàn phường.

- Phụ trách khối trật tự xây dựng theo Quyết định 89/QĐ-TTg.

3. Bà Đỗ Anh Phương - Phó chủ tịch UBND Phường - Phụ trách văn hoá xã hội.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND phường và cấp trên, trước
Chủ tịch UBND phường và chịu trách nhiệm tập thể cùng với UBND phường  về lĩnh vực được phân công phụ trách: tư pháp - hộ tịch, văn hoá thông tin, Y tế, giáo dục- đào tạo, thể dục - thể thao, dân số - gia đình và trẻ em, lao động việc làm, chính sách lao động thương binh xã hội, vệ sinh môi trường.

- Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện cải cách hành chính là trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính. Ký hồ sơ hộ tịch khi được chủ tịch uỷ quyền

- Phụ trách Nội vụ cơ quan UBND phường;

- Là Trưởng ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Trưởng ban Phòng chống ma tuý- mại dâm, Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dân số gia đình và trẻ em.

4. Ông Tống Nguyên Ngọc - Uỷ viên uỷ ban phụ trách Công an phường.

- Chịu trách nhiệm trước công an Quận Hai Bà Trưng, Đảng uỷ, HĐND và UBND phường về quản lý, điều hành, đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý giáo dục và phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Bạch Đằng.

- Phó thường trực các ban: Ban chỉ đạo 197 phường, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS – ma tuý - mại dâm, Thường trực các chương trình bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo điều hành lực lượng Công an phường, dân phòng tự quản đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Thành phố và Quận Hai Bà Trưng trong công tác quản lý vỉa hè lòng đường, thực hiện công tác quản lý đô thị, phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo Quyết định 89/QĐ-TTg.

- Hướng dẫn ban bảo vệ thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 38/NĐ-CP.

- Phối hợp với BCH Quân sự phường xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng Quân sự địa phương sẵn sàng bảo vệ Đảng và chính quyền trong mọi tình huống.

5. Ông Lê Thanh Tùng - Uỷ viên Uỷ ban phụ trách Quân sự phường.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND phường cùng tập thể BCH Quân sự phường chịu trách nhiệm trước Đảng, chính quyền về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng lực lượng vũ trang, đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với Công an giữ vững an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn phường.

- Là Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác Quân sự ở địa phương theo sự chỉ đạo của Quận Đội Hai Bà Trưng và UBND phường.

Điều 2. Các Uỷ viên Uỷ ban nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo điều 1.

Điều 3. Các cá nhân có tên theo điều 1, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Văn phòng UBND phường Bạch Đằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND phường Bạch Đằng./.

 

Nơi nhận:

- UBND Quận;

- Phòng Nội vụ;

- Các Uỷ viên Uỷ ban;

- Lưu.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

 

 

(Đã ký)

 

Lê Bích Hằng