phường Bạch Đằng

Lịch tiếp công dân phường Bạch Đằng
Ngày đăng 28/01/2015 | 00:00  | View count: 870

1. Thời gian tiếp công dân:
- Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ.
- Cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.
- Cấp ủy, HĐND tiếp công dân vào thứ tư hàng tuần.
- Chủ tịch UBND phường tiếp công dân vào ngày thứ năm hàng tuần. Thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật tiếp công dân.
2. Địa điểm tiếp công dân:
Việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường được thực hiện tại Phòng tiếp công dân(Tầng 1) của trụ sở UBND phường.