phường bạch mai

Thông tin chung phường Bạch Mai
Ngày đăng 09/06/2014 | 00:00  | View count: 3432

Phường Bạch Mai nằm ở phía Nam quận Hai Bà Trưng, tiếp giáp với 07 phường trong quận là Bách Khoa, Trương Định, Minh Khai, Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn, Đồng Tâm và Cầu Dền, có diện tích 0,25km2, dân số 17.145 người với 4.153 hộ; Trình độ dân trí không đồng đều; Dân cư trong phường chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức, người về hưu, người lao động và buôn bán nhỏ. Trong phường có 05 tuyến phố chính, rất nhiều ngõ ngách nhỏ và thông với các phường bạn. Trên địa bàn phường có trường PTTH Thăng Long, trường THCS Ngô Gia Tự, trường tiểu học Bạch Mai, trường mầm non Tuổi Hoa và 05 nhóm lớp mầm non tư thục. Hệ thống chính trị của phường gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và công an phường. Các đoàn thể chính trị - xã hội của phường được tổ chức chặt chẽ từ phường đến cơ sở như: Hội CCB, Hội Phụ Nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội NCT, Hội Cựu TNXP, Hội CTĐ, Hội Khuyến học. Phường có 09 chi bộ Đảng, mỗi chi bộ phụ trách một số tổ dân phố. Dưới mỗi chi bộ Đảng có một ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể.

I. Giới thiệu chung:

Phường Bạch Mai nằm ở phía Nam quận Hai Bà Trưng, tiếp giáp với 07 phường trong quận là Bách Khoa, Trương Định, Minh Khai, Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn, Đồng Tâm và Cầu Dền, có diện tích 0,25km2, dân số 17.145 người với 4.153 hộ; Trình độ dân trí không đồng đều; Dân cư trong phường chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức, người về hưu, người lao động và buôn bán nhỏ. Trong phường có 05 tuyến phố chính, rất nhiều ngõ ngách nhỏ và thông với các phường bạn. Trên địa bàn phường có trường PTTH Thăng Long, trường THCS Ngô Gia Tự, trường tiểu học Bạch Mai, trường mầm non Tuổi Hoa và 05 nhóm lớp mầm non tư thục. Hệ thống chính trị của phường gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và công an phường. Các đoàn thể chính trị - xã hội của phường được tổ chức chặt chẽ từ phường đến cơ sở như: Hội CCB, Hội Phụ Nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội NCT, Hội Cựu TNXP, Hội CTĐ, Hội Khuyến học. Phường có 09 chi bộ Đảng, mỗi chi bộ phụ trách một số tổ dân phố. Dưới mỗi chi bộ Đảng có một ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Số cán bộ, công chức, viên chức của phường:

- Lãnh đạo Đảng ủy phường: 01 đồng chí.

- Lãnh đạo HĐND phường: 01 đồng chí.

- Lãnh đạo UBND phường: 02 đồng chí.

- Ban chỉ huy Quân sự phường: 03 đồng chí.

- Cán bộ Văn Phòng - Thống kê: 03 đồng chí.

- Cán bộ Địa chính- Xây dựng: 02 đồng chí.

- Cán bộ Tài chính - Kế toán: 01 đồng chí.

- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 02 đồng chí.

- Cán bộ Văn hóa - Thông tin: 01 đồng chí.

- Cán bộ Lao động TB&XH: 01 đồng chí.

- Cán bộ Quản lý thị trường: 01 đồng chí.

- Cán bộ quản lý Đô thị : 01 đồng chí.

2. Các chức danh lãnh đạo phường:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

Chức danh

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Đăng Khoa

18/11/1961

Bí Thư Đảng Ủy

0903296579

2

Phan Thị Thanh Hà

17/6/1961

Chủ Tịch UBND

0903208176

3

Nguyễn Thanh Hiền

28/5/1976

Phó Bí Thư Đảng Ủy

0938856976

4

Lê Hoàng Đức

10/1/1978

PCT UBND

0912072250

5

Tạ Anh Tuấn

28/1/1975

PBT- Chủ Tịch HĐND

0912367508

6

Nguyễn Thùy Sinh

05/2/1982

Phó Chủ Tịch HĐND

0936877997

7

Nguyễn Danh Hải

13/5/1970

Chủ Tịch MTTQ

0912461915