phường đồng mác

Thông tin chung phường Đống Mác

Ngày đăng 26/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 3053
Nằm ở phía Đông Nam quận Hai Bà Trưng, phường Đống Mác có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Là phường giáp ranh với các phường Phạm Đình Hổ (phía...

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG ĐỐNG MÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 104./2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011)

Ngày đăng 15/05/2013 | 12:00 AM  | View count: 689
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG ĐỐNG MÁC NHIỆM KỲ 2011 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 104./2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011) Chương I ...