phường đồng nhân

Thông tin chung phường Đồng Nhân
Ngày đăng 01/12/2014 | 00:00  | View count: 2219

Phường Đồng Nhân thuộc Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên là 0,16km2 với tổng số dân là khoảng 12 nghìn người. Phường có vị trí nằm ở Đông Nam Quận Hai Bà Trưng , tiếp giáp các phường Đống Mác, phường Phạm Đình Hổ, phường Phố Huế và Thanh Nhàn

I - GIỚI THIỆU CHUNG

 

Phường Đồng Nhân nằm ở phía cửa ngõ phía Đông Nam Quận Hai Bà Trưng:

 

Diện tích: 0,16 km 2

Số cán bộ y tế: 07

Dân số :

Số hội viên người cao tuổi: 1113

Số người tàn tật: 14

Số hộ gia đình: 2397

Số cộng tác viên CSSKBĐ: 15

Số tổ dân phố: 24

 

Số khu dân cư: 10

Trên địa bàn phường có 04 trường học gồm : Trường PTTH Trần Nhân Tông, trường THCS Trưng Nhị, trường TH Trưng Trắc và trường MN Việt Bun. Có 02 cơ sở tôn giáo là cụm di tích lịch sử Đình-Đền-Chùa Hai Bà Trưng đã được xếp hạng Quốc gia và chùa Thọ Lão đã được xếp hạng di tích cấp thành phố đồng thời là di tích Cách mạng kháng chiến.

 

Hệ thống chính trị của Phường được kiện toàn kịp thời, đầy đủ và hoạt động tốt. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội được tổ chức chặt chẽ từ phường tới các khu dân cư, tổ dân phố. Các thành viên trong hệ thống chính trị luôn là lực lượng nòng cốt trong việc lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

 

Sau hơn 20 năm đổi mới cùng với đà tiến lên của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân phường Đồng Nhân đã được nâng lên một bước, nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, vào tương lai tươi sáng của Đất nước. Những biểu hiện rõ nét nhất, đó là mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Vì vậy, mà nhiều năm liền Đảng bộ và chính quyền phường luôn được quận Hai Bà Trưng đánh giá cao và khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

 

1. Số cán bộ, công chức, viên chức của phường: hiện nay là ….. đồng chí.

- Lãnh đạo UBND phường: 03 đồng chí.

- Lãnh đạo ĐU-HĐND phường 03 đồng chí

- Cán bộ Quân sự: 03 đồng chí;

-Cán bộVăn phòng: 04 đồng chí;

-Cán bộĐịa chính – xây dựng: 03 đồng chí;

-Cán bộTài chính – kế toán: 02 đồng chí;

-Cán bộTư pháp – hộ tịch: 02 đồng chí;

-Cán bộVăn hóa – thông tin: 01 đồng chí.

-Cán bộLao động – Thương binh và xã hội: 02 đồng chí;

-Cán bộQuản lý Thị trường: 01 đồng chí;

- Cán bộ quản lý thị trường 01 đồng chí

- Bảo vệ, tạp vụ 03 đồng chí

2. Các chức danh lãnh đạo phư ờng:

I, ĐẢNG ỦY - HĐND PHƯỜNG

1. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

    Điện thoại: 62591470      0904.812.816

2. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn – Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường

    Điện thoại: 0912.552.686

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó chủ tịch HĐND phường

    Điện thoại: 0904790181

 

II. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. Đồng chí Kim Thị Thu – Chủ tịch UBND phường

    Điện thoại: 043.976.1779        0982.369.766

2. Đồng chí Vũ Xuân Trung - PCT UBND phường phụ trách mảng Đô thị

    Điện thoại: 0902.139.189

3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa – PCT UBND phường phụ trách mảng Văn xã

    Điện thoại: 01255.734.619

4. Đồng chí Lê Quang Hoà – Trưởng công an phường

   Điện thoại: 043.971.7671       0904.461.166

 

3. Lịch tiếp dân của UBND phường Đồng Nhân:

- Lãnh đạo UBND phường tiếp dân vào ………………….hàng tuần

- Cử cán bộ tiếp dân hàng ngày tại bộ phận một cửa.