phường đồng tâm

Giới thiệu chung phường Đồng Tâm

Ngày đăng 27/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 3298
Tên đơn vị: UBND phường Đồng Tâm. Địa chỉ: 157 Giải Phóng – Đồng Tâm – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại cơ quan: 043.6286169. Email: pdt_haibatrung@hanoi.gov.vn

Quy chế làm việc UBND phường Đồng Tâm

Ngày đăng 26/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 915
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG TÂM Số: 99/QĐ - UBND ...