phường lê đại hành

Thông tin chung phường Lê Đại Hành

Ngày đăng 02/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 2476
Phường Lê Đại Hành thuộc Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên là 830.686m2 với tổng số dân là 15.127 trong đó có 9.007 người thuộc diện KT1, còn lại là KT2, KT3. Phường có vị...

Giới thiệu chung về phường Lê Đại Hành

Ngày đăng 09/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 964
I - GIỚI THIỆU CHUNG  Phường Lê Đại Hành thuộc trung tâm Quận Hai Bà Trưng: Diện ...

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH

Ngày đăng 09/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 927
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH           ...

GIỚI THIỆU VỀ PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH

Ngày đăng 03/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1833
Giới thiệu chung về phường Lê Đại Hành   I - GIỚI THIỆU CHUNG  Phường Lê Đại...