phường ngô thị nhậm

Thông tin chung phường Ngô Thì Nhậm
Ngày đăng 29/05/2014 | 00:00  | View count: 2227

Phường Ngô Thì Nhậm thuộc Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội có tổng diện tích đất tự nhiên là 0,201 km2 với tổng số dân là 1772 hộ dân. Phía bắc giáp phường Hàng Bài, phía Nam giáp phường Phố Huế, Phía Đông giáp phường Phạm Đình Hổ, Phía Tây giáp phường Bùi Thị Xuân.

I - GIỚI THIỆU CHUNG

Phường Ngô Thì Nhậm thuộc trung tâm Quận Hai Bà Trưng: Phía Bắc giáp phường Hàng Bài, phía Nam giáp phường Phố Huế, Phía Đông giáp phường Phạm Đình Hổ, Phía Tây giáp phường Bùi Thị Xuân.

Dân cư phân bố không đồng đều trên địa bàn Phường, khu vực có mật độ dân cư lớn nhất ở Phố Huế Trong những năm qua, được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND quận, hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng cơ sở đã được nâng cấp, cải tạo khá tốt, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, văn hóa xã hội ở địa phương.

Trên địa bàn phường có 01 trường tiểu học, 01 trường mầm non công lập, 07 trường Mầm non Tư thục; 01 Câu lạc bộ, 02 chùa (Chùa Hòa Mã, chùa Đức Viên); Đình Đền Đông Hạ, Đình Đền Hòa Mã.

Hệ thống chính trị của Phường được kiện toàn đầy đủ và hoạt động tốt. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội được tổ chức chặt chẽ từ phường tới các khu dân cư, tổ dân phố. Các thành viên trong hệ thống chính trị luôn là lực lượng nòng cốt trong việc lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, vào tương lai tươi sáng của Đất nước. Những biểu hiện rõ nét nhất, đó là mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Vì vậy, mà nhiều năm liền Đảng bộ và chính quyền phường luôn được quận Hai Bà Trưng đánh giá cao và khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1.Số cán bộ, công chức, viên chức của phường: hiện nay là 19 đồng chí.

- Lãnh đạo UBND phường: 03 đồng chí.

- Cán bộ Quân sự: 03 đồng chí;

-Cán bộVăn phòng – thống kê: 02 đồng chí;

-Cán bộĐịa chính – Đô Thị 03 Đồng chí

-Cán bộTài chính – kế toán: 02 đồng chí;

-Cán bộTư pháp – hộ tịch: 02 đồng chí;

-Cán bộVăn hóa – thông tin: 02 đồng chí.

-Cán bộLao động – Thương binh và xã hội: 01 đồng chí;

-Cán bộThị trường: 01 đồng chí;

2. Các chức danh lãnh đạo phường:

1. Quận uỷ viên - Bí thư Đảng ủy

Bà Vũ Minh Hạnh

2. Chủ tịch HĐND:

Ông Trần Tuấn Khanh

3.Phó Bí Thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND:

Bà Nguyễn Minh Hương Điện thoại:0912891974

4.Phó Chủ tịch UBND:

Ông Nguyễn Văn Mạnh Điện thoại:0904050803

5.Chủ tịch UB MTTQ:

Ông Trịnh Quang Huy Điện thoại:0976788529

6Trưởng CA phường:

Ông Nguyễn Hữu Khánh Điện thoại:0943758688