phường phạm đình hổ

Quy chế làm việc UBND phường Phạm Đình Hổ

Ngày đăng 11/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 830
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ NHIỆM KỲ 2011 – 2016 (Ban hành theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày27 tháng 01năm2014) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH...

Thông tin chung phường Phạm Đình Hổ

Ngày đăng 05/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 3526
Giới thiệu về phường Phạm Đình Hổ   Phường Phạm Đình Hổ được thành lập tháng 2 năm 1981 trên cơ sở diện tích và dân số của...