phường phố huế

Lịch tiếp công dân phường Phố Huế
Ngày đăng 04/02/2015 | 00:00  | View count: 677

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÔ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC

TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG

Thời gian: Thứ Năm hàng tuần

 

Sáng :  Từ 08h00 đến 12h00

Chiều: Từ 14h00 đến 17h00

 

 

TUẦN 1

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Quân – Chủ tịch UBND

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

TUẦN 2

 

Đ/c Nguyễn Song Toàn – PCt. UBND

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

TUẦN 3

 

Đ/c Lý Mỹ Linh – PCT.UBND

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

TUẦN 4

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Quân – Chủ tịch UBND

 

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

LƯU Ý

 

* Nếu tháng có 5 tuần thì ngày tiếp công dân của tuần thứ 5 do đồng chí Nguyễn Song Toàn – Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách

* Đồng chí Đỗ Minh Thu – Cán bộ Tư pháp phường trực, tiếp công dân cùng các đồng chí lãnh đạo.

 

 

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

      CHỦ TỊCH

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Mạnh Quân