phường quỳnh lôi

Giới thiệu chung về phường Quỳnh Lôi
Ngày đăng 02/06/2014 | 00:00  | View count: 4306

Quỳnh Lôi là Phường nằm ở phía nam Quận Hai Bà Trưng. Diện tích 0,25km2. Có 10 địa bàn dân cư, 39 Tổ dân phố với 4.011 hộ dân. Dân cư trong phường chủ yếu là nhân dân lao động, trình độ dân trí không đồng đều; đường giao thông chủ yếu là ngõ, ngách, hẻm. Cơ sở hạ tầng còn đang trong quá trình đô thị hoá. Trên địa bàn Phường có Di tích lịch sử văn hoá - CMKC Chùa Quỳnh Lôi, có 03 doanh nghiệp, 04 trường học và 05 lớp mầm non tư thục, 07 Nhà văn hóa dịa bàn dân cư, có một phần tuyến phố Hồng Mai và đoạn phố Thanh Nhàn; giáp ranh 3 phường Thanh Nhàn, Bạch Mai, Quỳnh Mai.

I - GIỚI THIỆU CHUNG

 Phường Quỳnh Lôi  nằm ở phía nam Quận Hai Bà Trưng:

Diện tích              :  0,25 km2                Số cán bộ y tế  :  10

Dân số                 :14.755 người            Số người cao tuổi: 234

Số hộ                  : 3.985 hộ                    Số tổ dân phố    :  39 tổ              

Số cộng tác viên CSSKBĐ  : 25             Địa bàn dân cư     : 10

Phường Quỳnh Lôi có vị trí nằm ở phía Nam của Quận, phía Bắc giáp phường Thanh Nhàn; phía Đông giáp phường Bạch Mai, phía Nam giáp phường Minh Khai, phía Tây giáp phường Quỳnh Mai. Phường có 02 tuyến phố chính: một phần tuyến phố Thanh Nhàn và Hồng Mai. Hiện tại Phường đã triển khai xong dự án cống hóa Mương Mai Hương và mở rộng đường Thanh Nhàn, phường đang chờ đặt tên tuyến phố

Mật độ dân cư tập trung phân bố khá đồng đều trên địa bàn Phường. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND Quận hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng cơ sở đã được nâng cấp, cải tạo khá tốt, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, văn hóa xã hội ở địa phương.

Trên địa bàn phường có 01 trường THPT, 01 trường trung học cơ sở, 01 trường tiểu học, 01 trường mầm non, 07 lớp Mầm non Tư thục; 07 nhà sinh hoạt cộng đồng, 01 ngôi chùa (Chùa Khánh Long).

Hệ thống chính trị của Phường được kiện toàn đồng bộ, thống nhất  và hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội được tổ chức chặt chẽ từ phường tới các địa bàn dân cư, tổ dân phố. Các thành viên trong hệ thống chính trị luôn là lực lượng nòng cốt trong việc lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

          Sau nhiều năm đổi mới cùng với đà tiến lên của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân phường Quỳnh Lôi đã được nâng lên một bước, nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, vào tương lai tươi sáng của Đất nước. Những biểu hiện rõ nét nhất, đó là mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Vì vậy, mà nhiều năm liền Đảng bộ và chính quyền phường luôn được quận Hai Bà Trưng đánh giá cao và khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua cấp Thành phố.

            II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

           1.   Số cán bộ, công chức, LĐHĐ của phường : hiện nay là 25 đồng chí.

- Lãnh đạo UBND phường:                             02 đồng chí

- Cán bộ Quân sự:                                            03 đồng chí

- Cán bộ Văn phòng – thống kê:                      02 đồng chí

- Cán bộ Địa chính – xây dựng:                       02 đồng chí

- Cán bộ Tài chính – kế toán:                           01 đồng chí

- Cán bộ Tư pháp – hộ tịch:                             03 đồng chí

- Cán bộ Văn hóa – thông tin:                          01 đồng chí

- Cán bộ Lao động – Thương binh và xã hội:  02 đồng chí

- Cán bộ Thị trường:                                         01 đồng chí

- Cán bộ Đô thị                                                01 đồng chí

       2. Các chức danh lãnh đạo phường:

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND:

                                Ông Nguyễn Tạ Tấn                   - Điện thoại:   098.874.5568

2. Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND:

        Ông Đỗ Quốc Hùng             

3. Phó Chủ tịch UBND: Bà Lê Thị Cúc                              - Điện thoại:   091.309.5658

4. Phó Chủ tịch UBND: Bà Thành Thị Kiều Oanh         - Điện thoại: 0904602426