phường thanh nhàn

Giới thiệu chung phường Thanh Nhàn

Ngày đăng 02/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 2938
I/ GIỚI THIỆU VỀ PHƯỜNG THANH NHÀN Phường Thanh Nhàn có diện tích 0,68 km 2 , giáp ranh với 8 phường: Cầu Dền, Bạch Mai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Phố Huế, Thanh Lương, Đồng...

Nội quy tiếp công dân phường Thanh Nhàn

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 3103
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH NHÀN Số: 259/QĐ-UBND ...

Phân công nhiệm vụ UBND phường Thanh Nhàn

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 4510
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH NHÀN Số: 240/QĐ-UBND CỘNG...

Quy chế làm việc phường Thanh Nhàn

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 AM  | View count: 4856
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH NHÀN Số: 239/QĐ-UBND ...