phường trương định

Lịch tiếp công dân phường Trương Định

Ngày đăng 11/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 1377
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH 1. Cán bộ trực tiếp dân các ngày làm việc. 2. Lãnh đạo trực tiếp dân ngày thứ 5 hàng tuần. ...

Quy chế làm việc của UBND Phường Trương Định

Ngày đăng 10/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 872
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH CỘNG HÒA...

Thông tin chung về phường Trương Định

Ngày đăng 12/05/2014 | 12:00 AM  | View count: 3448
Thông tin chung về phường Trương Định