phường vĩnh tuy

Quy chế làm việc của UBND Phường Vĩnh Tuy

Ngày đăng 28/11/2014 | 12:00 AM  | View count: 1769
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG VĨNH TUY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phường Vĩnh Tuy, ngày...

Giới thiệu chung về phường Vĩnh Tuy

Ngày đăng 12/06/2014 | 12:00 AM  | View count: 6701
Phường Vĩnh Tuy nằm ở phía Nam Quận Hai Bà Trưng, là một phường có địa bàn rộng với diện tích 1,63 km2, với 10.906 hộ dân, hơn 4 vạn dân. Địa giới hành chính của Phường phía Bắc giáp với phường...