Ban Chỉ đạo 197 quận Hai Bà Trưng giao ban định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ
Ngày đăng 27/04/2023 | 11:48  | Lượt xem: 206

Ngày 26/4/2023, Ban Chỉ đạo 197 quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị giao ban định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” và Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 24/02/2023 của Ban chỉ đạo 197 quận về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ 197 quận; cùng dự có đồng chí Thiếu tá Vũ Đình Nhâm - Phó trưởng Công an quận, Phó trưởng BCĐ 197 quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành viên BCĐ 197 quận và các đồng chí Trưởng BCĐ 197 các phường.

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Vũ Đình Nhâm - Phó trưởng Công an quận, Phó trưởng BCĐ 197 quận báo cáo tóm tắt các kết quả đã đạt được, cũng như các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu một số đơn vị, BCĐ 197 các phường Lê Đại Hành, Phố Huế, Trương Định báo cáo về công tác triển khai, thực hiện kế hoạch tại đơn vị, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trên địa bàn toàn quận, đồng thời cũng báo cáo những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết. Các đơn vị Phòng Văn hoá và Thông tin, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Công an quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công báo cáo về kết quả đạt được, giải đáp một số thắc mắc của BCĐ 197 các phường và đề xuất một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố cũng như của BCĐ 197 quận; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với UBND các phường, tình hình trật tự giao thông, đô thị, công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng bước đầu đã đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ quận và BCĐ các phường đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy, UBND các phường kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị, xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trên các mặt lĩnh vực công tác.

Trong thời gian tới, BCĐ 197 quận sẽ nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý có tác dụng làm thay đổi nhận thức người dân trong việc đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, công cộng: Các tổ tuyên truyền, kiểm tra của BCĐ 197 các phường chủ động phối hợp các lực lượng chức năng của BCĐ 197 quận làm điểm tại các tuyến phố văn minh đô thị, trực tiếp đi từng tuyến phố hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, các hộ dân việc sắp xếp phương tiện, bố trí lối đi dành cho người đi bộ,... Tập trung, ưu tiên giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, đô thị, công cộng, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố điểm BCĐ 197 quận đã đăng ký với BCĐ 197 Thành phố: Bà Triệu; Giải Phóng - Lê Duẩn; Phố Huế, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân; Đại La - Minh Khai - Vành Đai 2.