Quy chế số 378/QC-LN: GTVT-YT ngày 11/4/2023 của Sở GTVT và Sở Y tế về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dich vụ công trực tuyến toàn trình Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng 25/04/2023 | 10:49  | Lượt xem: 191

Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế thống nhất ban hành Quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dich vụ công trực tuyến toàn trình Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quy chế số 378/QC-LN: GTVT-YT ngày 11/4/2023 của Sở Gioa thông vận tải và Sở Y tế về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dich vụ công trực tuyến toàn trình Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

(Chi tiết tại đây)