Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng 18/01/2024 | 09:13  | Lượt xem: 358

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023.

Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023.

(Chi tiết tại đây)