Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 15/01/2024)
Ngày đăng 17/01/2024 | 15:11  | Lượt xem: 324

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 01 năm 2024.

Báo cáo số 33/BC-QLĐT ngày 16/01/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 15/01/2024).

(Chi tiết tại đây)