Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2023
Ngày đăng 04/05/2023 | 10:34  | Lượt xem: 278

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2023.

Báo cáo số 316/BC-QLĐT ngày 04/5/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2022 (Từ 01/04/2023 đến 30/04/2023).

(Chi tiết tại đây)