Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2024 (Từ 16/04/2024 đến 30/04/2024)
Ngày đăng 04/05/2024 | 17:08  | Lượt xem: 673

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2024.

Báo cáo số 289/BC-QLĐT ngày 02/05/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2024 (Từ 16/04/2024 đến 30/04/2024).

(Chi tiết tại đây)