Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2024 (Từ 16/05/2024 đến 31/05/2024)
Ngày đăng 07/06/2024 | 09:38  | Lượt xem: 268

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2024.

Báo cáo số 371/BC-QLĐT ngày 03/06/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2024 (Từ 16/05/2024 đến 31/05/2024).

(Chi tiết tại đây)