Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 09 năm 2023 (Từ 01/9/2023 đến 15/9/2023)
Ngày đăng 18/09/2023 | 09:18  | Lượt xem: 852

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 09 năm 2023.

Báo cáo số 745/BC-QLĐT ngày 15/9/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 09 năm 2023 (Từ 01/9/2023 đến 15/9/2023).

(Chi tiết tại đây)