Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2023 (Từ 01/10/2023 đến 15/10/2023)
Ngày đăng 16/10/2023 | 16:38  | Lượt xem: 340

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 10 năm 2023.

Báo cáo số 850/BC-QLĐT ngày 16/10/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2023 (Từ 01/10/2023 đến 15/10/2023).

(Chi tiết tại đây)