Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 01/11/2023 đến 15/11/2023)
Ngày đăng 17/11/2023 | 11:05  | Lượt xem: 125

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 11 năm 2023.

Báo cáo số 965/BC-QLĐT ngày 16/11/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 01/11/2023 đến 15/11/2023).

(Chi tiết tại đây)