Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 16/11/2023 đến 31/11/2023)
Ngày đăng 05/12/2023 | 09:50  | Lượt xem: 601

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 11 năm 2023.

Báo cáo số 1032/BC-QLĐT ngày 04/12/2023 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 16/11/2023 đến 30/11/2023).

(Chi tiết tại đây)