Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 16/12/2023 đến 31/12/2023)
Ngày đăng 03/01/2024 | 11:10  | Lượt xem: 591

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 12 năm 2023.

Báo cáo số 01/BC-QLĐT ngày 02/01/2024 của Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng về Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 16/12/2023 đến 31/12/2023).

(Chi tiết tại đây)