Thành phố Hà Nội chấm dứt giao Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển nhà Hà Nội tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Ngày đăng 31/01/2024 | 14:41  | Lượt xem: 913

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định chấm dứt giao Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển nhà Hà Nội tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 13/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấm dứt giao Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển nhà Hà Nội tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 13/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)