Triển khai công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật thắng cảnh Hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, Pháp Hoa
Ngày đăng 31/05/2024 | 16:30  | Lượt xem: 107

Sáng ngày 29/5/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận - đơn vị được UBND quận giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án - là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phối hợp cùng UBND phường Nguyễn Du, Bộ phận Thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các đơn vị liên quan tổ chức họp với 32 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất dự án.

Thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố, UBND quận Hai Bà Trưng giao thực hiện công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa.

Thực hiện theo quy định tại điều 34 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sáng ngày 29/5/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận - đơn vị được UBND quận giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án - là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã phối hợp cùng UBND phường Nguyễn Du, Bộ phận Thường trực của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các đơn vị liên quan tổ chức họp với 32 hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi đất dự án để thông báo về kế hoạch tiến độ thu hồi đất GPMB, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng PA02 Công an Thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; UBND phường Nguyễn Du; phòng Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận thường trực Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ Công tác GPMB phường Nguyễn Du; đại diện 30/32 hộ gia đình, cá nhân trong diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án cùng đại diện cơ quan báo chí đến tham dự và đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Quang Hiệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận - Trưởng Bộ phận thường trực của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận cho biết: Cuộc họp nhằm thông báo chủ trương, chính sách, kế hoạch điều tra khảo sát tới các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Toàn bộ ý kiến của các hộ dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được Ban, phường tiếp thu và giải đáp; trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan sẽ tiếp tục ghi nhận đầy đủ kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông Nghiêm Hải Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du thông tin: sau cuộc họp, UBND phường Nguyễn Du sẽ công khai, niêm yết các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về thu hồi đất GPMB tại bảng tin trụ sở UBND phường Nguyễn Du, địa điểm sinh hoạt của khu dân cư, địa điểm thu hồi đất... để các hộ dân được biết, nắm bắt rõ hơn các quy định pháp luật. Thời gian công khai từ ngày 29/5/2024 đến khi thực hiện xong công tác GPMB dự án. Ông Thịnh cũng cho biết: Tổ Công tác GPMB phường Nguyễn Du việc tổ chức điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm diện tích đất, thống kê nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được tiến hành bắt đầu từ ngày 31/5/2024 đến ngày 18/6/2024.

Thông tin thêm về dự án, ông Trịnh Lê Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận - là đơn vị được UBND quận giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư dự án đã giới thiệu về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án: Di tích kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa tại địa điểm số 29, 31, 35 phố Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn Du đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích kiến trúc - nghệ thuật và thắng cảnh tại Quyết định số 1821-VH/QĐ ngày 06/11/1989. Về giá trị của di tích, Ban quản lý di tích danh thắng đã lập Hồ sơ di tích và đánh giá cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Quang Hoa - Pháp Hoa - Thiền Quang là một tổ hợp các công trình lớn còn nguyên vẹn ở Thủ đô Hà Nội. Giá trị lịch sử cũng như giá trị nghệ thuật của chùa và hiện vật trong chùa rất đáng được chú ý. Dự án Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa đã được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt tại Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 nhằm mục đích trả lại khuôn viên di tích kiến trúc, nghệ thuật, thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa đã được xếp hạng, phát huy giá trị kiến trúc - nghệ thuật và thắng cảnh của di tích, đồng thời kết hợp phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn, do đó việc triển khai thu hồi đất giải phóng mặt bằng các hộ dân trong phạm vi dự án là rất cần thiết.

Ông Đức còn nhấn mạnh: Đây là dự án đầu tư công, sử dụng vốn 100% từ ngân sách Nhà nước, việc thu hồi đất là vì lợi ích công cộng được quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, do đó tất cả các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đều sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc: Công khai, dân chủ, minh bạch. Đề nghị các hộ dân phối hợp với cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ dân theo quy định pháp luật, cũng như tiến độ thực hiện dự án vì đây là một trong các dự án trọng điểm của quận Hai Bà Trưng.